Финансови пазари


Финансиране – тази функция е продиктувана от нуждите на стопанската и банкова практика, реализирането на проекти, кредитна дейност, динамиката на цените и различните видове пресмятания, освен посочените три функции. Финансовите пазари осигуряват...
 

Същност и измерване на оборотния капитал


Оборотен се нарича капиталът, който компанията е вложила в краткотрайни (краткосрочни) активи. Характерно за краткотрайните активи е това, че очакваната парична изгода от тях се получава еднократно или в рамките на ...
 

Управление на разходите


Лекции, предназначени за студенти задочно обучение от специалността Финансов мениджмънт в БУ "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас...
 

Управление на портфейла


Лекциите са от тази година, но са за студенти задочно обучение....
 

Финансови пазари


В специалзираната литература съществуват различни виждания за понятието финансов пазар...
 

Финансови пазари


В специализираната литература се срещат различни дефиниции и характеристики на понятието финансови пазари според едни автори финансовите пазари са обобщаващо понятие и включват съвкупността от всички пазари на които се търгуват финансови инструменти...
 

Лекции по инвестиции


Инфраструктура на финансово инвестиционните пазари в България, динамични методи, финансови инструменти...
 

Финансови пазари


Същност, роля и значение на финансовите пазари. Нови тенденции и услуги на финансовите пазари. Търгуеми инструменти на световните финансови пазари...
 

Финансови пазари

11 ное 2014
·
5
·
1,083
·
7
·
6

Инвестиционен посредник е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги или извършва една или повече инвестиционни дейности. Инвестационни услуги и дейности са...
 

Финансови пазари


Лекции по Финансови пазари от Бургаски Свободен Университет. Същност, понятия за финансовите пазари. Роля на финансовите пазари за развитието на обществената инфраструктура...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент