Финансови пазари -функции и класификации


Капиталовия пазар това е пазар, на който се търгуват дългосрочни финансови инструменти, което значи че имат падеж по - малък от 1 г. или са безсрочни. Финансовия пазар...
 

Планиране на инвестициите


Инвестиционна стратегия и инвестиционна политика, критерии и етапи за избор на инвестиционна стратегия. Инвестирането на средства е процес на извършване на разходи от фирмата за придобиването на активи...
 

Атинска фондова борса


Наченки на финансов пазар се появяват неофициално в Гърция във втората половина на 19-ти век.Първите хора,които осъществяват валутни транзакции и сделки с ценни книжа на неофициалните пазари в Ермуполис и Атина,са гръцки търговци и собственици на кораби.
 

Българска фондова борса


Българският капиталов пазар се заражда в началото на 20 век. Първият закон за борсата е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса...
 

Инвестиции и иновации


Същност и функции - инвестиционният мениджмънт е съвкупност от методи и принципи на управление на инвестициите. Процесът на движението на ресурсите с цел получаване на доход в бъдеще при минимизирани разходи...
 

Структура на международните финансови пазари


Основни пазарни сектори по типове финансови активи. Типове посреднически структури и техните особености. Ефективност на пазарите. Темата е част от конспекта за държавен изпит по дисциплината "Международна търговия"...
 

Пазарни провали


Когато цените, информацията и мобилността, характеризиращи съвършено конкурентния пазар, се различават съществено от преобладаващите на един реално съществуващ пазар, тогава резултатът от функционирането на последния няма да бъде ефективен...
 

Франкфуртска фондова борса


Въведение. Актуалности цел на курсовия преоекти. История на Франкфуртската фондова борса...
 

Стокова борса Далиан


Стоковата борса в Далиан за кратък период от време, с много бързи темпове на развитие, успява да се превърне в най-голямата от трите фючърсни борси в Китай. Чуждестранните медии се интересуват активно от развитието и проблемите на разглежданата стокова...
 

Финансов аналин на Лондонска фондова борса


Структура, организация и управление на фондовата борса. Пазарна капитализация. Правила на Лондонска фондова борса. Участници на фондовата борса. Анализ на борсовите индекси...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Финансови пазари и инвестиране
за Студенти
Ограничаване на резултатите