Капиталови пазари


Корпоративните ценни книжа най-общо са ценни книжа, издадени от акционерни дружества, с цел финансиране на дейността. Те основно биват капиталови, дългови или деривативи...
 

Анализ на българския пазар на продукти, свързани с инвестиционно посредничество - предложители


Пазарът на продукти, свързан с инвестиционно посредничество в България, е доста наситен. Всяка банкова институция предлага такова посредничество...
 

Финансови пазари


Композиране на фондовите борси в структурата на финансовите пазари, сегменти на борсовия пазар...
 

Теория на финансите - пищов


Пищов за Теория на пазарите при Величко Адамов - СА "Д. А. Ценов" - Свищов...
 

Глобални капиталови пазари 2011


През 2008 г. финансовата криза и световната рецесия спря три десетилетия разширяване на глобалния капитал и банкови пазари....
 

Финансови деривати


Какво избираме и защо? Търгуването със стандартни европейски опции ограничава упражняването на правото на опцията, което може да стане единствено в момента на падежа...
 

Централен депозитар


Ролята на ЦД е да осъществява приключването на сделките, които преди това са сключени на БФБ-София АД. В тази връзка чрез ЦД на практика се осъществява клиринга и сетълмента на сделките с ЦК в България...
 

Въпроси за изпита по фондови борси


Въпросите от изпитите при проф. Величко Адамов в СА - Свищов...
 

Семестриална задача по Инвестиции


Анализ на 5 избрани акции, съобразно условията посочени в академичния учебник по дисциплината...
 

Класификация и видове сделки с финансови инструменти


Класифицирането на сделките с финансови инструменти представлява необходима основа за тяхното коректно и системно определяне...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент