Финансови пазари и инвестиране


Финансовите инструменти са сравнително нов отчетен обект. Обикновено те се свързват с инвестициите в ценни книжа, но последните далеч не изчерпват тяхното съдържание. В практиката на развитите в пазарно отношение страни...
 

Съвременна специфика на развиието на финансовите пазари


Финансовата криза е рязко намаляване на стойността на деривативните финансови инструменти. През XIX и XX век, повечето финансови кризи се обуславят от банкови кризи и възникващата на тази основа масова психоза, често преминаваща в паника...
 

Същност на инвестициите


Инвестициите и спестяванията са основни характеристики в процеса на увеличаване на физиеските активи на обществото. В най-общ смисъл спестяването е отлагане на потреблението или части от него за бъдещ период...
 

Капиталов пазар в България


Лекции на Т. Хубенова за трети курс - Финансови борси и пазари...
 

Финансови пазари, основни характеристики


След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: да си изясните основни характеристики на финансовите пазари; да разграничавате видовете пазари като съставни части на финансовия пазар...
 

Финансови посредници и банки


Развитието на паричното обращение на определен етап от историческото си развитие води до появата на паричен пазар, на който според търсенето и предлагането се определя равновесната цена на парите чрез лихвените проценти...
 

Организационни пазари и тенденциите в съвременното регулиране на финансовото посредничество


Въведение във финансовите пазари, Обща характеристика на финансовите пазари, финансови инструменти - обща характеристика и видове...
 

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти pro


Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
 

Капиталов пазар - развитие


Българският капиталов пазар се заражда в началото на 20 век. Първият закон за борсата е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса...
 

Фундаментален и технически анализ на финансовите пазари


Механизъм и инструментариум на финансовите пазари. По дисциплина "Финансови пазари и теория на инвестирането"...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент