Технически анализ - графически, математически методи и практическо приложение


Техническият анализ е изследване, обикновено с помощта на графики на динамиката на пазарите за търговия с валута, акции, фючърси и други финансови инструменти, с цел прогнозиране на движението на цените на търгуваните активи...
 

Контрол на инвестиционния риск, свързан с операции на капиталовия пазар pro


За развитието на всяка пазарна икономика е жизнено необходимо съществуването и правилното функциониране на капиталовия пазар. Той от своя страна осигурява връзката между излишъка на средства в лицето на инвеститорите и недостига на финанси в бизнеса...
 

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти pro


Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
 

Анализ на доходността, печалбата и рентабилността на банките


Дипломна работа на тема Анализ на доходността, печалбата и рентабилността на банките...
 

Управление на капиталите на фирмата


Всяка фирма разполага с определена величина капитали. Те могат да бъдат класифицирани в две основни групи – постоянни (финансови) капитали и текущи (парични) капитали...
 

Договорни фондове


Паралелно с развитието на пазарната икономика, създаването на големи интернационални компании и глобализирането на световните пазари, еволюират и капиталовите пазари...
 

Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници pro


Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”,“пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е...
 

Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX pro


Присъединяването на България към глобалния капиталов пазар поставя нови изисквания към мениджмънта на компаниите, произтичащи от практически неограничените възможности за движение на капиталите в зависимост от представата на инвеститорите за очакваната...
 

Финансиране чрез емитиране на облигационен заем по примера на акционерно дружество pro


Във връзка с това настоящата статия акцентира на анализа на актуалното състояние и проблемите на пазара на дългови ценни книжа в България и на тази основа цели да очертае насоки за неговото по-нататъшно развитие...
 

Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro

28 фев 2017
·
59
·
16,234
·
53
·
400.00 лв.

Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
1 2 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент