Въведение в инвестициите


1. Същност, значение и характерни особености на инвестициите 2. Инвеститори 3. Акционерно дружество 4. Холдинг 5. Инвестиционни дружества и договорни фондове 6. Дружества със специална инвестиционна цел...
 

Пазарно и банково ориентирани структури на финансовото посредничество


Показателите, които характеризират принадлежността на дадена страна към един от тези два модела характеризират ролята на банковата система и пазара на акционерен капитал (фондов пазар/ stock market)...
 

Финанси и финансово управление


Организационните финанси са паричните отношения, при които се формира организационния капитал и при влагането му в реални активи се увеличава размера на богатството ...
 

Финансови инвестиции


Предимство – по-конкурентно финансиране – насочването на пари е базирано на пазарни принципи. В континентална европа не е конкурентно, защото банките като водещи посредници се обвързват с техни клиенти. Освен това правителството е акционер...
 

Стойност на парите във времето


При този вариант не се вземат предвид финансови разходи, нито отрицателни парични потоци за данък върху печалбата. Амортизациите са разход по дейността, но не са парично плащане. Следователно те се съдържат в нпп за съответната година...
 

Капиталов пазар


Според класическататеория влияят 2 фактора: Предлагането на заемни средства (спестяванията надомакинствата). Търсенето на заемни средства във формата на капитал(к-л),предназначени за инвестиране...
 

Финансови посредници на финансовите пазари


ФП- комплекс от финансови пазари и институции, функционират в икономиката и осигуряват трансформация та спестяванията в производителни инвестиции, като намаляват транзакционните разходи и съкращават времето за сделките...
 

Централен депозитар


Ролята на ЦД е да осъществява приключването на сделките, които преди това са сключени на БФБ-София АД. В тази връзка чрез ЦД на практика се осъществява клиринга и сетълмента на сделките с ЦК в България...
 

Финансови пазари -функции и класификации


Капиталовия пазар това е пазар, на който се търгуват дългосрочни финансови инструменти, което значи че имат падеж по - малък от 1 г. или са безсрочни. Финансовия пазар...
 

Подходи и методи за оценка на инвестициите


Оценка на инвестициите следва да се основава на съпоставка между сегашните инвестиционни разходи т.е. цената на придобиване на съответните А и стойността на бъдещите очаквани доходи от инвестициите...
1 2 3 4 5 »

Качи лекция и спечели
 

Сподели своите Лекции по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Финансови пазари и инвестиране
Лекции
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Предназначение

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...