Фондовите борси в Чили


Чили се характеризира като бързо развиваща се страна, след направените в нейната икономика промени от екипа Жозе Перейра. Финансовите пазари следват развитието на икономиката, основните събития, които са способствали за измененията на структурата на ...
 

Видове банкови безналични плащания


Безкасовите плащания се извършват чрез посредничеството на банките. В случая е необходимо платецът и получателят да имат разкрити банкови сметки...
 

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие

19 окт 2011
·
21
·
358
·
77
·
126
·
1

Същността на пазара е сложна и противоречива.търсенето, предлагането и цените разгледани в тяхното взаимодействие представляват пазарния механизъм. В начина на това взаимодействие се крият принципите на пазарния механизъм...
 

Латиноамериканският общ пазар Меркосур


Рефератът има за цел да проследи създаването, функционирането и развитието на латиноамериканския общ пазар Mercosur. Също така и да разгледа политиките на държавите участнички в организацията и техните взаимоотношения през годините...
 

Пазарна структура и съвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол.


В средствата за информация често се появяват реклами, които наред с афиширане на качествата на дадена стока се стремят да ни убедят, че цените са "напълно конкурентни", а това означава, че и условията на продажба са такива...
 

Капиталови пазари


Същност и особености на капиталовия пазар. Развитие на капиталовия пазар в България. Основни участници на капиталовия пазар. Пазар на ценни книжа. Литература...
 

Финансови пазари


Същност на финансовите пазари. Функции на финансовите пазари. Инструменти на финансовите пазари. Видове финансови пазари. Участници в търговията на финансовите пазари. Регулация на финансовите пазари...
 

Инвестиции и доходност във фондовете на ДЗПО


Вторият стълб, който функционира на капиталово-покривен принцип е в основата на развитието на допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това налага пенсионно осигурителните дружества да бъдат все по-конкурентноспособни като предоставят добро...
 

Финансови пазари. Същност, функции и видове. БФБ


Разглеждат се последователно същността и видовете финансови пазари и тяхната регулация. Вниманието е насочен върху структурата на капиталовия пазар у нас и българската фондова борса...
 

"Бизнес ангелите" като форма на финансиране на бизнеса


"Бизнес ангелите" са частни инвеститори, които инвестират в непублични, най-вече стартиращи предприятия. Освен средствата за стартирането на дадена фирма или реализацията на определена идея, те са ценни и с това, че предлагат опита...
1 2 »

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент