Менителница


Ценни книжа, менителница - определение, характеристики...
 

Борсови индекси


Метода на средната геометрична– броят на търгуваните за деня акции, които съставляват индекса, се умножават по цената на акциите при закриването на борсовия пазар или по средната за борсовия ден...
 

Финансови прогнози


Метод за прогнозиране, при който разходите на фирмата, както и нейните краткотрайни активи и задължения се пресмятат като процент от очакваните продажби...
 

Пазарен риск


Въвеждането на тези механизми в националната практика ще бъде една от решаващите стъпки за присъединяването ни към европейските структури и по-конкретно към единния европейски финансов пазар...
 

Презентация по финансови пазари


Bizkit Wire - Европейска директива за прозрачност. Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15/12/2004 г., относно хармонизирането на задълженията за прозрачност по отношение на информацията...
 

Офшорен бизнес в Хонг Конг


Историята на бягството от данъчното облагане е толкова стара, колкото и самите данъци. Компании и физически лица, които прехвърлят операциите си от страна в страна, измъквайки се от мрежите на данъчното законодателство....
 

Застрахователеният пазар в България.


Застрахователи със седалище в Република България, възползващи се от правото на свободно предоставяне на услуги на територията на други държави членки...
 

Финансови деривати


Какво избираме и защо? Търгуването със стандартни европейски опции ограничава упражняването на правото на опцията, което може да стане единствено в момента на падежа...
 

Пазарно позициониране


Да се изясни пазарната позиция на фирмата в настоящия момент; да се разкрият пазарните възможности и заплахи, пред които би се изправила фирмата в обозримо бъдеще; да се определят възможностите на организацията да отговори на "изискванията"...
 

Информационни системи и проучване на пазара


Основни въпроси: пазарните проучвания – елемент на маркетинговата информационна система. Системата за подпомагане на решенията - ново качество на информационните системи...
1 2 3 4 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент