Фондови борси


Излишък при къси продажби е този, който изразява разликата, с която размерът на паричните средства, отчитани по сметката за къси продажби, е по-висок от 150 на сто от текущата пазарна стойност на ценните книжа, предмет на късите продажби...
 

Финансови пазари


Композиране на фондовите борси в структурата на финансовите пазари, сегменти на борсовия пазар...
 

Теория на финансите - пищов


Пищов за Теория на пазарите при Величко Адамов - СА "Д. А. Ценов" - Свищов...
 

Инвестиции и инвестиционна политика


Разбирането за същността на инвестиционната стратегия се изгражда върху няколко елемента или дименсии на стратегията: цели; основни направления на инвестиране; главни средства...
 

Пищови по финансови пазари


Финансовия пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи – парични средства, кредити, валута, търговските ЦК, инвестиционни ЦК и др....
 

Специфика на различните типове пазари


Индивидуален пазар от една страна може да се разглежда като специализиран за продажба на продукти, под форма на лизинг, предлагане на ...
 

Планиране на инвестициите


Инвестиционна стратегия и инвестиционна политика, критерии и етапи за избор на инвестиционна стратегия. Инвестирането на средства е процес на извършване на разходи от фирмата за придобиването на активи...
 

Финансови пазари


финансови пазари на фирмата 1.развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции. Развитието на държавата, на паричните отношения и обособяването на заемния и финансовия капитал....
 

Въпроси за изпита по фондови борси


Въпросите от изпитите при проф. Величко Адамов в СА - Свищов...
 

Финансови пазари


Пищов за изпитния тест от втори курс по финансови пазари във Велико Търново...
1 2 »

Качи пищов и спечели
 

Сподели своите Пищови по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент