Семестриална задача по Инвестиции


Анализ на 5 избрани акции, съобразно условията посочени в академичния учебник по дисциплината...
 

Евродолари


През 60-те години, когато уолстрийт се намира в изолация, се развива офшорен пазар, който дълбоко разтърсва банковата инвестиционна общност...
 

Курсов проект по капиталови пазари


Разликата между борсов посредник и инвестиционен посредник. Има няколко съществени разлики, които отличават борсовите от инвестиционните посредници...
 

Сравнителна характеристика между МСС40, "Инвестиционни имоти" и СС40 "Отчитане на инвестиционни имоти"


Инвестиционен имот трябва да бъде признат като актив когато и само когато: е вероятно бъдещите икономически изгоди, приписани на инвестиционния имот, да се получат от предприятието...
 

Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестициите pro


Преди да се състави и обсъжда портфейлът от проекти в инвестиционния план, всеки проект се оценява самостоятелно, за да се установи целесъобразността от осъществяването му....
 

Форекс пазар


Форекс брокерите обявяват ролоувъра не във проценти, ами в суапови числа съответно за къса и дълга позиция. Ако съответната валута има положителна стойност се получава лихва, ако е отрицателна се заплаща...
 

Черното злато, петродоларът и валутните курсове


Суровината със може би най-голямо значение в световен мащаб е петролът. Един от най-популярните теоретични подходи на икономиксът към петрола се фокусира върху олигполистичния характер на пазарната структура...
 

Казус по Инвестиции


Разликите между инвестиционен и борсов посредник са: инвестиционният посредник е юридическо лице, докато борсовият посредник е физическо лице...
 

Инвестиционен портфейл на Монбат АД – гр. София


Инвестициониня портфейл може да бъде определен като комбинация от направени капиталовложения в една или повече акции, облигации, недвижимо имущество, които може даден инвенститор да притежава...
 

Избор на инвестиционната среда


Отчитане на финансовия резултат. Изграждане на позиции и определяне на теоретичната цена на опциите. Определяне на инвестиционните мотиви, статут на инвеститора, избор на инвестиционна активност, избор на базов актив. Избор на инвестиционната среда...

Качи казус и спечели
 

Сподели своите Казуси по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент