Същност и характеристики на инвестициите


Под инвестиция трябва да се разбира всяко влагане на ресурси - парични, материални и интелектуални, за постигане на определена цел. Процесът на инвестирането, както на микро така и на макро равнище е непрекъснат...
 

Единен европейски пазар


Същност на единия европейски пазар. Основна характеристика. Принципи и цели....
 

Финансови пазари


Същност, понятия за финансовите пазари. роля на финансовите пазари за развитието на обществената инфраструктура...
 

Задачи за определяне на стратегии с използване на фючърси и опционни позиции


Целта на тези задачи е да се определи при прогнозираните и очаквани изменения на пазарните цени в бъдеще каква стратегия трябва да бъде избрана, каква би била целта на сделката, както и да се овладее част от използвания специфичен понятиен апарат...
 

Финансови пазари – функции и класификации


Финансовият пазар е пазар, на който се осъществява движение и среща между субектите, които имат временен недостиг от финансов ресурс (субекти от І-ва група) със субекти, които имат излишък в момента на финансов ресурс (субекти от ІІ-ра група)....
 

Пазар на производствените фактори


Факторен се нарича пазарът, на който се разменят услуги на производствени фактори срещу доходи обикновено за такива се приемат: пазарът на капитал, земя и труд. Но тъй като ...
 

Развитие на пазарите


Пазарите в древността. Още в древността обществата са организирали определени места, на които са се разменяли продукти...
 

Капиталов пазар


Същност и функции на капиталовия пазар, търсене и предлагане на капитал, равновесие на капиталовия пазар. Лихва и лихвен процент, определяне текущата стойност на капиталовия актив, печалба...
 

Видове акции


Тема по Финансови пазари на доц. М. Асенова. 2010-2012 г. материала е част от учебника по финансови пазари на доц. М. Асенова....
 

Видове банки


Във всяка банкова система, независимо от това дали тя е от универсален тип, или допуска само търговско банкерство, има ясно разграничение между функциите на централната банка и на търговските и инвестиционните банки...
1 2 3 »

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент