Теория на финансите - пищов


Пищов за Теория на пазарите при Величко Адамов - СА "Д. А. Ценов" - Свищов...
 

Задачи за определяне на стратегии с използване на фючърси и опционни позиции


Целта на тези задачи е да се определи при прогнозираните и очаквани изменения на пазарните цени в бъдеще каква стратегия трябва да бъде избрана, каква би била целта на сделката, както и да се овладее част от използвания специфичен понятиен апарат...
 

Глобални капиталови пазари 2011


През 2008 г. финансовата криза и световната рецесия спря три десетилетия разширяване на глобалния капитал и банкови пазари....
 

Тест по дисциплината "Инвестиции" на тема "Опции"


Опции - същност, видове и оценка. 1. Купувачът на Coll potion има? a) задължението да продаде базовия актив...
 

Фондови пазари - тест


Сделките също се делят на касови и срочни. При касовата сделка купуваме днес, а плащаме до 5 дни и тогава придобиваме стоката. Срочните сделки биват няколко вида: Форуърди – размяна след определен срок, но той не е...
 

Тест по фондови пазари


Тестът е предназначен за изпит по предмет Фондови пазари за магистри УНСС...
 

Роля и цени на финансовия мениджмънт


Финансовата функция на мениджмънта е жизнено важна както за отделната организация, така и за обществото като цяло...
 

Политикономия на парите


Достъпно написани лекционни материали - служат за международни изследвания и анализи...
 

Управление на инвестиционният риск


Риск – свързва се с неопределеност. Неопределеността се свързва с непълнота и неточност на информацията, която е необходима за реализиране на проекта....
 

Тест с решения по фондови пазари


Тест с решения по фондови пазари - покрива индекси, промяна в стойността на индексите - УНСС, 4-ти курс, 7-ми семестър...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент