Фондови борси


Излишък при къси продажби е този, който изразява разликата, с която размерът на паричните средства, отчитани по сметката за къси продажби, е по-висок от 150 на сто от текущата пазарна стойност на ценните книжа, предмет на късите продажби...
 

Пищови по финансови пазари


Финансовия пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи – парични средства, кредити, валута, търговските ЦК, инвестиционни ЦК и др....
 

Централен депозитар


Ролята на ЦД е да осъществява приключването на сделките, които преди това са сключени на БФБ-София АД. В тази връзка чрез ЦД на практика се осъществява клиринга и сетълмента на сделките с ЦК в България...
 

Пазар на производствените фактори


Факторен се нарича пазарът, на който се разменят услуги на производствени фактори срещу доходи обикновено за такива се приемат: пазарът на капитал, земя и труд. Но тъй като ...
 

Специфика на различните типове пазари


Индивидуален пазар от една страна може да се разглежда като специализиран за продажба на продукти, под форма на лизинг, предлагане на ...
 

Финансови пазари


финансови пазари на фирмата 1.развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции. Развитието на държавата, на паричните отношения и обособяването на заемния и финансовия капитал....
 

Евродолари


През 60-те години, когато уолстрийт се намира в изолация, се развива офшорен пазар, който дълбоко разтърсва банковата инвестиционна общност...
 

Финансови пазари - тест за самоподготовка


1. Доходът по лихвоносни ДЦК се определя като: a/ сложна лихва b/ проста декурзивна лихва c/ проста антиципативна лихва 2. Доходът по съкровищните бонове се нарича: a/ сконто b/ лихва c/ марж...
 

Държавни разходи - същност и видове


Държавни разходи - същност и видове. Известно е, че разходната политика на държавата е част от нейната финансова политика. И въпреки господството на неокласическите принципи за ненамеса на държавата в икономиката и намаляване на публичните разходи...
 

Финансови пазари


Характеристика и видове финансови пазари. Същност и обхват на финансовия пазар. Особености на финансовия пазар...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент