Фондовите борси в Чили


Чили се характеризира като бързо развиваща се страна, след направените в нейната икономика промени от екипа Жозе Перейра. Финансовите пазари следват развитието на икономиката, основните събития, които са способствали за измененията на структурата на ...
 

Пазарът на златото


Златото се е използвало като платежно средство хилядолетия наред и никой не може да отрече качествата на ценния метал. Много велики империи и държави са се погубили, а заедно с тях и паричните им единици, но и днес златото...
 

Пазарен риск


Въвеждането на тези механизми в националната практика ще бъде една от решаващите стъпки за присъединяването ни към европейските структури и по-конкретно към единния европейски финансов пазар...
 

Финансови пазари и инвестиции


Формули и примери по финансови пазари и инвестиции (ФПИ)...
 

Основни характеристики на пазарното стопанство


В различните етапи на човешкото развитие са господствали различни форми на организация на националното стопанство. Ние разграничаваме различните икономически системи според начина, по който те решават трите основни икономически проблема – какво, как и...
 

Тест по дисциплината "Инвестиции" на тема "Опции"


Опции - същност, видове и оценка. 1. Купувачът на Coll potion има? a) задължението да продаде базовия актив...
 

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост. Обекти на закрила.


Всяка страна участничка в Парижката конвенция, трябва да предоставя по отношение на индустриалната собственост същата закрила на гражданите на други страни – членки на Съюза, каквато предоставя на своите граждани
 

Инвестиции в акции


Емисията на акции е основен инструмент за външно финансиране на фирмите. Те са два вида: обикновени и привилегировани...
 

Операции на международните финансови пазари


Валутен риск е налице при операци с валута. Риск за продавача (износител) има когато курсът на валутата на плащането спада за периода от договаряне на сделката до плащането. Риск за купувача (вносител) има когато курсът...
 

Лекции по инвестиции


Инфраструктура на финансово инвестиционните пазари в България, динамични методи, финансови инструменти...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Финансови пазари и инвестиране
от Неучащи
Ограничаване на резултатите