Финансов анализ и оценка на ефективността на инвестиционен проект за откриване на стоматологичен център "София дентал клиник“ ЕООД pro

28 фев 2017
·
59
·
16,234
·
13
·
400.00 лв.

Оценяването на инвестиционните проекти е една от главните задачи на управлението и отговорността за този процес се поема от най-високо управленско равнище. Това е така, защото едно неправилно решение по отношение на инвестиционните проекти, може...
 

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти pro


Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
 

Регулиране на пазара на ценни книжа pro


Регулиране на пазара на ценни книжа – саморегулиране; цели IOSCO (Международна организация на комисиите по ценни книжа)...
 

Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници pro


Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”,“пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е...
 

Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX pro


Присъединяването на България към глобалния капиталов пазар поставя нови изисквания към мениджмънта на компаниите, произтичащи от практически неограничените възможности за движение на капиталите в зависимост от представата на инвеститорите за очакваната...
 

Финансиране чрез емитиране на облигационен заем по примера на акционерно дружество pro


Във връзка с това настоящата статия акцентира на анализа на актуалното състояние и проблемите на пазара на дългови ценни книжа в България и на тази основа цели да очертае насоки за неговото по-нататъшно развитие...
 

Контрол на инвестиционния риск, свързан с операции на капиталовия пазар pro


За развитието на всяка пазарна икономика е жизнено необходимо съществуването и правилното функциониране на капиталовия пазар. Той от своя страна осигурява връзката между излишъка на средства в лицето на инвеститорите и недостига на финанси в бизнеса...
 

Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти. EURONEXT, EUREX. Търговски системи, правила и регулации. Инструменти pro


В съвременния глобализиран свят окрупняването на дейностите е едно от задължителните условия за формирането на по-големи приходи и печалби от тях...
 

Инвестирането pro


Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката,тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати и да се избегнат...
 

Мотиви за излизане на международните пазари (фирмен аспект) pro


Посочените силно динамични процеси привлича вниманието на част от изследователите в областта на международния бизнес и маркетинг...

Избрани критерии за търсене

Финансови пазари и инвестиране
Ограничаване на резултатите

По Предназначение

По Университети

УНСС (31) Икономически универс ... (21) Нов български универ ... (14) Стопанска академия " ... (13) ВСУ "Черноризец Храбър" (10) ПУ "Паисий Хилендарски" (7) Великотърновски унив ... (5) Бургаски свободен ун ... (5) ВУАРР Пловдив (4) Бургаски университет ... (3) Тракийски университет (3) ВУАРР (3) Висше училище "Земед ... (3) Филиал към ВСУ "Черн ... (3) ВИНС (3) Международно висше б ... (3) Русенски университет ... (2) Югозападен университ ... (2) БСУ (2) Варненски свободен у ... (1) kia (1) Частен професионален ... (1) Икономически универс ... (1) kee (1) Висше училище по агр ... (1) Висше училище по агр ... (1) ВТУ (1) Аграрен университет (1) Земеделски колеж (1) Филиал "Икономика и  ... (1) ИУ Варна (1) стопанска академия (1) Филиал "Любен Караве ... (1) Медицински университ ... (1) Технически университет (1) ПУ "П.Хилендарски" (1) университет за нацио ... (1) Висше Училище Земед ... (1) ВУ "Земеделски колеж" (1) публикацията не е из ... (1)
още университети...