Щутгартска фондова борса


Щутгартската фондова борса е втората по големина в германия. На нея се търгуват повече от 270.000 ценни книжа на повече от 121 международни търговски организации, със среден дневен оборот от 800 милиона евро. Основен принцип и гръбнак...
 

Анализ и оценка на Ирландия като национален емитивен туристически пазар


Английският език, който е широко разпространен в много туристически дестинации, улеснява пребиваването на ирландските туристи в тях. Анализът на примитивния пазар на Ирландия дава отговор на въпроси като колко ирландци предприемат пътувания...
 

Фондовите борси в Чили


Чили се характеризира като бързо развиваща се страна, след направените в нейната икономика промени от екипа Жозе Перейра. Финансовите пазари следват развитието на икономиката, основните събития, които са способствали за измененията на структурата на ...
 

Анализ на българския пазар на продукти, свързани с инвестиционно посредничество - предложители


Пазарът на продукти, свързан с инвестиционно посредничество в България, е доста наситен. Всяка банкова институция предлага такова посредничество. Преди да пристъпим към анализ трябва да изясним...
 

Финансови пазари


Същност, понятия за финансовите пазари. роля на финансовите пазари за развитието на обществената инфраструктура...
 

Капиталов пазар


Капиталовия пазар е този сектор на финансовия пазар, на който се търгуват дългосрочни (със срок над една година от емисията до падежа) дългови (кредитни) инструменти, както и безсрочни (дялови) финансови инструменти...
 

Източници на финансиране и проблеми с ефикаността на висшето образование в ЕС и България


Източници на финансиране и проблеми с ефикаността на висшето образование в ЕС и България - анализи, обзор на литература, заключения, изводи, препоръки...
 

Как ще се промени съотношението между еврото и доларът в краткосрочен и в дългосрочен (до 5години) период


Как ще се промени съотношението между еврото и доларът в краткосрочен и в дългосрочен(до 5години) период...
 

Финансови пазари


Същност, понятия за финансовите пазари. Роля на финансовите пазари за развитието на обществената инфраструктура...
 

Пазарно позициониране


Да се изясни пазарната позиция на фирмата в настоящия момент; да се разкрият пазарните възможности и заплахи, пред които би се изправила фирмата в обозримо бъдеще; да се определят възможностите на организацията да отговори на "изискванията"...
1 2 3 4 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Финансови пазари и инвестиране с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент